Wyniki posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dn. 18.12.2014 r.

19-12-2014

Lista rankingowa pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i/lub dydaktycznych
w ramach projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – edycja II”

Miejsce na liście

Numer formularza

Łączna liczba punktów

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej

1.

13/PN/NSG II/2014

40

Kandydat zakwalifikowany do udziału w stażu

2.

12/PN/NSG II/2014

35,5

Kandydat zakwalifikowany do udziału w stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista rankingowa pracowników przedsiębiorstw delegowanych przez pracodawcę
w ramach projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – edycja II”

Miejsce na liście

Numer formularza

Łączna liczba punktów

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej

1.

14/PP/NSG II/2014

45,5

Kandydat zakwalifikowany do udziału w stażu

2.

15/PP/NSG II/2014

39,5

Kandydat zakwalifikowany do udziału w stażu

3.

16/PP/NSG II/2014

36,5

Kandydat zakwalifikowany do udziału w stażu

4.

6/PP/NSG II/2014

33,5

Kandydat otrzymał wymagane 51% możliwych
punktów, ale pozostaje na liście rankingowej z powodu
wyczerpania miesięcznej puli miejsc