Wyniki posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dn. 20.02.2015 r.

23-02-2015

Lista rankingowa pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i/lub dydaktycznych
w ramach projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – edycja II”

Miejsce na liście

Numer formularza

Łączna liczba punktów

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej

1.

18/PN/NSGII/2015

38,5

Kandydat zakwalifikowany do udziału w stażu

2.

19/PN/NSGII/2015

29

Kandydat otrzymał wymagane 51% możliwych
punktów, ale pozostaje na liście rankingowej
z powodu wyczerpania miesięcznej puli miejsc

4.

17/PN/NSGII/2015

28

Kandydat otrzymał wymagane 51% możliwych
punktów, ale pozostaje na liście rankingowej
z powodu wyczerpania miesięcznej puli miejsc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista rankingowa pracowników przedsiębiorstw delegowanych przez pracodawcę
w ramach projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – edycja II”

Miejsce na liście

Numer formularza

Łączna liczba punktów

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej

1.

22/PP/NSGII/2015

38

Kandydat zakwalifikowany do udziału w stażu

2.

23/PP/NSG/2015

37

Kandydat otrzymał wymagane 51% możliwych
punktów, ale pozostaje na liście rankingowej
z powodu wyczerpania miesięcznej puli miejsc

3.

21/PP/NSGII/2015

34

Kandydat otrzymał wymagane 51% możliwych
punktów, ale pozostaje na liście rankingowej
z powodu wyczerpania miesięcznej puli miejsc

4.

6/PP/NSG II/2014

33,5

Kandydat otrzymał wymagane 51% możliwych
punktów, ale pozostaje na liście rankingowej
z powodu wyczerpania miesięcznej puli miejsc

5.

18/PP/NSGII/2015

32,5

Kandydat otrzymał wymagane 51% możliwych
punktów, ale pozostaje na liście rankingowej
z powodu wyczerpania miesięcznej puli miejsc

6.

20/PP/NSGII/2015

31,5

Kandydat otrzymał wymagane 51% możliwych
punktów, ale pozostaje na liście rankingowej
z powodu wyczerpania miesięcznej puli miejsc