Wyniki posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dn. 22.01.2015 r.

23-01-2015

Lista rankingowa pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i/lub dydaktycznych
w ramach projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – edycja II”

Miejsce na liście

Numer formularza

Łączna liczba punktów

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej

1.

16/PN/NSGII/2015

37,5

Kandydat zakwalifikowany do udziału w stażu

2.

15/PN/NSGII/2015

34,5

Kandydat zakwalifikowany do udziału w stażu

3.

14/PN/NSGII/2015

33,5

Kandydat zakwalifikowany do udziału w stażu

4.

17/PN/NSGII/2015

28

Kandydat otrzymał wymagane 51% możliwych
punktów, ale pozostaje na liście rankingowej
z powodu wyczerpania miesięcznej puli miejsc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista rankingowa pracowników przedsiębiorstw delegowanych przez pracodawcę
w ramach projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – edycja II”

Miejsce na liście

Numer formularza

Łączna liczba punktów

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej

1.

17/PP/NSGII/2015

39

Kandydat zakwalifikowany do udziału w stażu

2.

19/PP/NSG/2015

37

Kandydat zakwalifikowany do udziału w stażu

3.

6/PP/NSG II/2014

33,5

Kandydat otrzymał wymagane 51% możliwych
punktów, ale pozostaje na liście rankingowej
z powodu wyczerpania miesięcznej puli miejsc

4.

18/PP/NSGII/2015

32,5

Kandydat otrzymał wymagane 51% możliwych
punktów, ale pozostaje na liście rankingowej
z powodu wyczerpania miesięcznej puli miejsc

5.

20/PP/NSGII/2015

31,5

Kandydat otrzymał wymagane 51% możliwych
punktów, ale pozostaje na liście rankingowej
z powodu wyczerpania miesięcznej puli miejsc