Zmiany w Regulaminie projektu

02-03-2015

Informujemy, iż związku ze zgodą Instytucji Pośredniczącej na zwiąkszenie liczebności grupy uczestników projektu zmodyfikowano zapisy Regulaminu projektu NAUKA - STAŻ - GOSPODARKA - edycja II  (szczegóły w załączonym zestawieniu zmian).