Zwiększenie liczby stażystów!

05-02-2015

Miło jest nam poinformować Państwa, że Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na zwiększenie liczby naukowców, a także pracowników przedsiębiorstw, którym udzielimy wsparcia w ramach II edycji projektu "NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA". W związku z powyższym wydłużony zostaje okres rekrutacji uczestników. Ostatnie posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się do 20.02.2015 r.

Jednocześnie informujemy, że w związku z niemożliwym do zmiany okresem realizacji projektu – osoby zrekrutowane na staż w ramach lutowego posiedzenia będą mogły zrealizować maksymaknie 3-miesięczny staż, w okresie od 01.03.2015 r. do 31.05.2015 r.

Zapraszamy!