Jakość życia - inteligentna specjalizacja regionu - branżą możliwą do wsparcia w ramach projektu!

18-12-2014

Z przyjemnością informujemy, że w związku ze wskazaniem w projekcie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 szeroko pojętej branży jakość życie jako inteligentnej specjalizacji regionu zdecydowaliśmy się rozszerzyć pojęcie wspieranych w ramach projektu branż strategicznych dla rozwoju województwa podkarpackiego. Zgodnie z definicją pojęciem "inteligentnej specjalizacji" obejmuje się obszary danego regionu, bazujące na regionalnych atutach i endogenicznych zasobach, w tym także w aktualnej i przyszłej działalności naukowo-badawczej i przedsiębiorczości. Zgodnie z założeniami w ramach projektu "NAUKA - STAŻ - GOSPODARKA - edycja II" wspierane są branże strategiczne dla rozwoju województwa. Z uwagi na to do zdefiniowanych jako branże strategiczne dodajemy następujące obszary wyróżnione w branży jakość życie: zdrowie; eko-technologie; energooszczędne budownictwo.

W związku z tym z dniem 18 grudnia 2014 r. wprowadza się zmiany do Regulaminu projektu "NAUKA - STAŻ - GOSPODARKA - edycja II" (zgodnie z załączoną notatką), a także zmiany w Formularzach zgłoszeniowych (nowe wzory zostały umieszczone w zakładce do pobrania).

Zapraszamy!